કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧

સ્ટાફની માહિતી

શ્રીમતી સોનલબેન અંકિતકુમાર ગજ્જર

Designation:આચાર્યા 
Mobile:9687403207 

શ્રીમતી દેવિજ્ઞા કિરીટકુમાર પારેખ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક (સી.કે.) 
Mobile:9228233891 

શ્રીમતી પુષ્પાબેન ભરતભાઈ સોલકી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક (બાલવિભાગ) 

શ્રીમતી પંચાલ મીનાબેન એચ.

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9824027002 

શ્રીમતી જાની ભૂમિકાબેન કે.

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9428155147 

પટેલ કોકિલાબેન બાબુભાઇ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9409057038 

શ્રીમતી રાઘવાણી માનસી વી .

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:7359054043 

શ્રીમતી મિસ્ત્રી પ્રફુલ્લાબેન જે.

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9725289469 

શ્રીમતીબારોટ દર્શના આર.

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:8488893192 

કુમારી મિયાત્રા બિંદિયા ધિરજકુમાર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:8200679124 

આશાબેન બિપીનભાઇ પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:7874385501 

શ્રીમતી નિમિષા હિમાંશુ

Designation:કલાર્ક 
Phone :65233266 
Mobile:9879572498 

શ્રીમતી કોકિલાબેન રવિશંકર વાળંદ

Designation:સેવિકા 
Mobile:9427893647 

શ્રી વિલાસબેન આર.મકવાણા

Designation:સેવિકા 
Mobile:9601296969 

ડૉ.કૌશલભાઈ એ.દેસાઈ

Designation:આચાર્યશ્રી 
Email:dr.kaushal.desai@gmail.com 
Phone :27430889 
Mobile:9925105049 

શ્રી હિતેન્દ્રસિંહ ભગવાનસિંહ છાસટીયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Email:hbchhasatia1962@gmail.com 
Mobile:9724122096 

શ્રી ગીતાબેન વસંતભાઈ સતાસીયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Email:gvsatasiya@yahoo.com 
Mobile:9879831656 

શ્રી ભદ્રેશભાઇ વાડીલાલ પરમાર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9924724494 

વૈશાલીબેન જે. જોષી

Designation:કમ્પ્યુટર શિક્ષક 
Email:vaishujj1977@gmail.com 
Mobile:9099033432 

શ્રી રાવલ કમલેશભાઇ બાબુભાઇ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9429628307 

શ્રી કીરીટકુમાર જયેશભાઈ બેન્કર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Email:kirit.banker@gmail.com 
Mobile:9824595589 

શ્રી નરેશભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9925113435 

શ્રી જસંવતકુમાર મૂળશંકર મહેતા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :27526358 
Mobile:9925551595 

શ્રી જયંતીભાઇ ઇશ્વરલાલ પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:8141111833 

હીનાબેન અમિતભાઈ પટેલ

Designation:કમ્પ્યુટર શિક્ષક 
Mobile:8866486399 

શ્રી ધર્મેશભાઇ પિનાકીનભાઈ દવે

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Email:dpdave-123@yahoo.co.in 
Phone :27439926 
Mobile:9913392829 

શ્રી બાબુભાઈ મણીલાલ પટેલ

Designation:લેબ ટીચર 
Email:bmpatel3382@gmail.com 
Mobile:9924745783 

શ્રી રોહીણીબેન ઉપેન્દ્રભાઈ રાજયગુરુ

Designation:લેબ શિક્ષણ સહાયક 
Email:mehulrohini@gmail.com 
Mobile:9909984120 

શ્રી જોએલ પ્રેન્ટીસભાઇ બેન્જામીન

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Email:joelbenjamin-77@gmail.com 
Phone :26611217 
Mobile:9427311089 

શ્રી સંદીપકુમાર કનુભાઇ પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Email:sandip191996@gmail.com 
Phone :27418481 
Mobile:9427553465 

શ્રી પ્રશાંત અમૃતલાલ વૈદ્ય

Designation:સિનિયર કલાર્ક 
Email:pavaidya1143@gmail.com 
Phone :27498398 
Mobile:9924498384 

શ્રી અશોકકુમાર માધવલાલ પટેલ

Designation:ગ્રંથપાલ 
Email:ampatel5858@gmail.com 
Mobile:9426388031 

શ્રી બાબુભાઈ ડાહ્યાભાઈ ગોહિલ

Designation:સેવક 
Mobile:9924154581 

શ્રી કૃણાલ સોમાભાઈ પટેલ

Designation:જુનિયર ક્લાર્ક 
Email:krunalpatel391983@gmail.com 
Mobile:9714861416 

શ્રી બાબુભાઈ ઈશ્વરભાઈ દેસાઈ

Designation:સાથી સહાયક  
Mobile:9824676472 

હર્ષદભાઇ કાશીરામભાઇ પટેલ

Designation:લેબ પ્યૂન 
Mobile:9824397986